Velkommen_Mission/Værdier

Min mission

At være inspirator og kunne hjælpe så mange mennesker som muligt med at opnå forbedringer i deres liv.

 

At hjælpe andre med at sætte sig mål og nå dem.


Jeg ønsker, at forbedringerne udfolder det enkelte menneskes potentiale og kompetencer, så det enkelte menneske kan leve i overensstemmelse med det, som de virkelig gerne vil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mine værdier

Kærlighed, empati, respekt, ansvarlighed og engagement.

 

 

 

"I en vis udstrækning har vi kontrol over, hvad vi er bevidste om, men det er det ubevidste, der styrer os".
John Whitmore